Ke 30. 9. 2021 skončila v MUSEIONu podpora prohlížeče Internet Explorer (IE).
15.11.2022 verze 4.8 Možnost vytváření Košíků v depozitáři
Barevné označení předmětů nenalezených při poslední inventarizaci
Licencované funkcionality:
– nastavení povinných údajů na kartě
– rozšíření hromadných změn (Vznik předmětu)
17.8.2022 verze 4.7 Nový slovník Fytochoriony pro přírodovědné karty
Úprava řazení dokladů na záložce Manipulace
Povinné zadání stavu při inventarizaci
Úprava digitalizačních kampaní
Úprava online nápovědy
14.4.2022 verze 4.6 Zápis do historie stavu předmětu z modulu KR
Možnost odebírání většího počtu záznamů z Košíku
Úprava smartloadingu pro modul Digitalizace
Nový modul Rezervace
10.2.2022 verze 4.5 Hromadné generování čísla CES
Filtry na předměty bez obrázků
Vazba na výdejky z výpůjční smlouvy
1.12.2021 verze 4.4 Nové informace na katalogizační kartě
Úprava uživatelských oprávnění pro kurátory a správce depozitářů
Nový modul Digitalizace
9.7.2021 verze 4.3 Nová volba „Nabídku našeptávače třídit podle abecedy“
Slovník LOKALITY – rozšíření o kontextové dokumenty
Záložka Nález na karty typu MI a FO
9.4.2021 verze 4.2 Nové filtry v Katalogu a Přírůstkové knize.
Nové sloupce v Katalogu, Přírůstkové knize, Uložení předmětů a Inventarizaci.
Nastavení výchozího depozitáře uživatele.
Popis stavu předmětu v Protokolu o stavu.
15.3.2021 verze 4.1 Úpravy publikace – rozšíření publikačních karet (BookReport) a možnost publikace přímo na portál eSbírky.
Rozšíření publikačních slovníků o subjekty a role.
Možnost nastavení přihlašovacích údajů uživatele k aplikacím třetích stran (AM ČR apod.).
Úprava rozměrů – možnost tisknout rozměry „bez názvu“.
27.11.2020 verze 4.0 Uživatelské výběry přírůstků a sbírkových předmětů lze ukládat do pojmenovaných „košíků“ a sdílet je.
Filtry je možné nově zařazovat mezi oblíbené (v levém hierarchickém panelu).
Přepracován proces rozepsání karty hromadné evidence.
Obrázky lze otáčet přímo v systému.
Import ZIP souborů nově i s interní adresářovou strukturou.
Nové wordovské tisky v agendě Akvizice.
Přímý přístup k souborům veřejného úložiště přes URL.
9.10.2020 verze 3.9 Zavedení podpory jazykových variací datového obsahu.
Možnost pohodlné práce na dvou monitorech.
Kontextové dokumenty nově i pro Osoby a Instituce (+ Adresář), slovníky, agendu nabídek, akvizic, výpůjček, licencí a prezentací.
Rozšířené zobrazování EXIF informací u obrázků.
Optimalizace rychlosti vyhledávání pomocí inv. čísla.
12.8.2020 verze 3.8 Rozsáhlé výkonnostní optimalizace (práce na kartách s mnoha připojenými záznamy).
Rozšíření parametrizace a uživatelského komfortu v uživatelském rozhraní.
Zavedení automatické kontroly správnosti přípony pro různé typy uploadovaných multimédií.
Přesnější import taxonomických jmen do přírodovědného systému.
Vylepšení integrace se službou CES on-line.
Možnost přímého zápisu slovníkových hodnot namísto jejich kódů (u většiny slovníků).
5.6.2020 verze 3.7.2 Doplněna ochrana proti řetězení synonym v přírodovědné taxonomii.
Rozšíření sloupcového přehledu v úloze „Zásahy na předmětech“.
Přepracovaný přehrávač multimédií, s podporou MP3, MP4 a FLV (Flash).
Drobné úpravy depozitáře s ohledem na možnost zavedení tzv. pomocné evidence přírůstků.
Zjednodušení procesu publikace – možnost předdefinovaného vypublikování předmětů přímo z katalogu.
Reverze nežádoucí změny vzhledu informačních polí po aktualizaci prohlížeče (Chrome).
1.4.2020 verze 3.7.1 Možnost hromadného založení Protokolů o stavu pro předměty výpůjčky (nový průvodce).
Podpora pro zobrazování a kopírování obsahu atributových polí, doplněno stránkování uvnitř některých záložek.
Další racionalizace práce při komunikaci s CES.
Registrace definic tiskových sestav přímo v MUSEIONu (pro administrátory), rozšíření tiskových možností systémových sestav pro výtvarné umění (tisk podtitulu a dalšího jména autora).
11.3.2020 verze 3.7 Další úpravy komunikace s CES on-line.
Ve slovnících Osoby a Instituce lze zobrazit katalogové záznamy s vazbou na konkrétní osobu.
Barevné rozlišení záznamů v obou stupních evidence (návrh na vyřazení, vyřazeno).
Uvolnění formátu čísla inventarizačního dokladu. Doplnění základní sumarizace inventarizovaných předmětů.
Archeologické akce lze plnit údaji přebíranými z Archelogické mapy ČR.
Jeden správce (instituce) může mít více sbírek.
Nová tisková sestava „Protokol o stavu VU“ (pro výtvarné umění).
16.1.2020 verze 3.6.4 Výrazné rozšíření komunikace s CES a s tím související doplnění uživatelského rozhraní.
V maskách číselných řad lze nově použít extrémně permisivní nastavení {Z}.
17.12.2019 verze 3.6.3 Nový slovník „Druhy objektů“ a úpravy na archeologické katalogizační kartě a rozšířené variantě archeologického přírůstku (karta AR).
Drobné úpravy přírůstkové karty na záložce Nález (souř. systémy).
Zamezeno náhradám nulových a neomezených hodnot funkcí Hromadné nahrazování.
Zdokonalená ochrana proti opakovanému výdeji předmětu již vydaného z depozitáře.
11.11.2019 verze 3.6.2 Možnost dodatečného vložení vodoznaku do již uloženého obrázku. Přidána kontrola správnosti formátu ZIP archivů při hromadném nahrávání multimédií.
Doplněny atributy pro zápis ISSN, ISBN a DOI u odkazů na literaturu.
Zpřehledněno zobrazení výsledků převodu do syst. evidence.
Nově lze provádět ztotožňování záznamů i ve slovníku Lokality.
Přístupová práva k dokladu inventarizace lze nyní omezit na členy inv. komise.
2.10.2019 verze 3.6.1 Rozšíření možností hromadného označování záznamů.
V biologických oborech doplněna možnost zobrazit v přehledovém sloupci nadřízený taxon.
Nová systémová sestava pro tisk štítků ve sbírkách výtv. umění.
Tlačítkem „Načíst dokument“ lze nyní zobrazit kontextové dokumenty připojené ke konkrétnímu inv. číslu.
Základní podpora integrace s CES Online, implementace formátu EDM pro harvesting z Europeana.
2.9.2019 verze 3.5.2 Rozšíření jednoznačnosti záznamů ve slovníku měn umožňuje používat více měn se stejným ISO kódem, ale různými dalšími údaji (zkratka, období platnosti…). V souvislosti s tím upraven i způsob zápisu a zobrazování měny.
Do přírodovědných karet doplněno Množství slovy. Karty typu PA, FO, VU, NU, MI rozšířeny o pole Počet částí a Popis a rozměry částí.
Výčet inv. čísel karet hromadné evidence zobrazovaných v chronologické evidenci nyní zahrnuje i horní číslo.
V přírůstkové knize se objevují nové systémové výchozí profily pro karty typu P, PA a AR; do přehledu lze nyní přidat i atribut Poznámka.
Rozšířena parametrizace pro publikaci; upravena záložka Údaje k publikaci (pro karty typu BI, FO, VU, NU) a nově jsou indikována pole vyžadovaná pro publikaci na eSbírkách (fialové *).
Rozsáhlejší nastavení tisku a zpracování QR kódů a čárových kódů
2.8.2019 verze 3.5.1 Rozšířená varianta přírůstkové karty pro archeologii umožňuje zadávání podrobných údajů o terénních výzkumech (vazba na Archeologickou mapu ČR). Nové slovníky Areály, Polygony, Komponenty. Doplněny importy odpovídajících archeologických dat a možnost importu GPX souřadnic.
V systematické evidenci lze filtrovat předměty propojené na literaturu.
Oprava duplicitních názvů polí na formuláři Hromadné změny.
Při výdeji předmětů na zápůjčku se již ukládá číslo výpůjční smlouvy resp. číslo badatelského listu do výdejky.
27.6.2019 verze 3.5 Pohodlnější práce s našeptávačem u atributu Stát.
V přírůstkových knihách lze zobrazit sloupec „Rok akvizice“.
Variabilní tvorba info pole „Předmět-název“ – možnost začlenění hodnoty atributu Základní charakteristika.
Doplnění multipolí „Náměty“, „Klíč obsahu“, „Lokalita obsahu“ a „Subjekt obsahu“ do obecné karty.
Ve Výpůjční smlouvě přibyla záložka pro práci s kontextovými dokumenty; Výdejka nyní může přebírat položky z Výpůjční smlouvy nebo Badatelského listu.
Úpravy a doplnění několika tiskových sestav; na botanické schedy nyní lze paušálně tisknout název domovského herbaria, pokud tento údaj není na kartě předmětu vyplněn.
14.5.2019 verze 3.4.5 Oprava chyby při přihlašování uživatele prostřednictvím LDAP
Rozšíření sady tiskových sestav pro Výtvarné umění
Úprava chování záložky Položky inventarizace
Automatická inicializace pojistné ceny a měny v zobrazení výpůjčních smluv, badatelských listů a prezentací
10.4.2019 verze 3.4.4 Podpora SingleSignOn přihlašování do aplikace
Umožnění vazby více taxonů na jeden inventární prefix
Zavedení speciálního oprávnění pro vyřazení sbírkového předmětu z evidence
Úprava grafické reprezentace pole Signatura (nově je zvětšovatelné)
Doplnění údajů zobrazovaných na kartě Uložení předmětů a v položkách dokladu depozitáře („Základní charakteristika“ a „Počet kusů“)
10.1.2019 verze 3.4.3 Možnost fulltextového vyhledávání s diakritikou
Nové subzáložky na záložce Manipulace s předmětem – Výpůjční smlouvy, Badatelské listy, Prezentace
Hlídání zákonné lhůty pro převod do systematické evidence
Podpora automatizovaného spouštění servisních funkcí
Statistická sestava akvizic za uplynulé období
27.11.2018 verze 3.4.2 Přehled publikování
Upgrade kopie do existující karty
01.11.2018 verze 3.4.1 Agenda „Akvizice“
Agenda „Výpůjčky“
31.10.2018 verze 3.4 Na kartu typu VU přidána záložka „Nález“
Úprava dialogu funkce „Plná kopie“
Změna ukládání historie uložení
22. 5. 2018 verze 3.3.2, revize 35803 Podpora přehrávání Flash videa
Oprava validace jedinečnosti při importu taxonů v přírodních vědách
Změna způsobu zobrazování právnických osob v informačním poli Autor (celý název namísto původního kódu)
30. 4. 2018 verze 3.3.2, revize 35708 Update importu, smartloading
23. 04. 2018 verze 3.3.2, revize 35627 Oprava chyby zavlečené při optimalizaci mazání předmětu s vazbou na mnoho inventárních čísel
20. 04. 2018 verze 3.3.2, revize 35618 Možnost převzít do systémových tiskových sestav řazení nastavené v přehledu úlohy
Optimalizace mazání předmětu s vazbou na mnoho inventárních čísel
Úpravy sestav etiket pro lepší děrování, nová zákaznická sestava pro GOAP
05. 04. 2018 verze 3.3.2 Nové slovníky pro katalogizační kartu typu geologie
Úprava katalogizačních karet (VU, BI, BO, ZO, EN, GE)
Nové tiskové sestavy
31. 01. 2018 verze 3.3.1 Dokumenty připojené k Protokolu o stavu předmětu mohou být nově uloženy v privátním úložišti
Nová tisková sestava Katalogizační karta A – výtvarné umění
Kontrola úložiště zajišťující integritu vazby mezi kontextovými dokumenty a metadaty o nich
Podpora převodu mezi depozitáři, řešení problémů s horizontálními právy na různé depozitáře, možnost práce s „převodním“ depozitářem
Systémová podpora monitoringu uživatelských aktivit
Vylepšení funkcionality pro sdílení číselné řady více uživateli
22. 12. 2017 verze 3.3 Ztotožnění záznamů ve vybraných slovnících: Osoby, Zaměstnanci, Instituce, Materiály, Techniky, Datace
Nový proces „Protokol o stavu“
17. 09. 2017 verze 3.2.1 Návod na zadání položek záložky VZNIK.
11. 8. 2017 verze 3.2 Evidence sběrů
Pomocná evidence
Záložka Vznik
18. 7. 2016 verze 2.4 Úprava karty Militarií
Úprava karty Numismatiky
Úprava Stavu předmětu
Doplnění modulu Inventarizace