01 Základní ovládání Seznámení se základními vlastnostmi a ovládání systému.
02 Klávesové zkratky Klávesové zkratky systému MUSEION
03 Uživatelské přizpůsobení aplikace Nastavení uživatelského prostředí
04 Uživatelské záložky Práce s uživatelskými záložkami
05 Pracovní panel Multifunkční plevý panel: Pracovní kontext, Oblíbené položky, Fulltext, Košíky, Hierarchie
10 Řazení dat v přehledu Návod na seřazení dat v přehledu. Jednoduché řazení, řazení dle více kritérií.
11 Quick filtr Návod jak filtrovat data v systému pomocí rychlého (tzv. quick) filtru.
12 Běžný filtr Filtrace pro zkušené uživatele. Návod pro tvorbu a použití filtrů s více podmínkami, se závorkami, s přednastavenými hodnotami. Práce s Oblíbenými filtry.
13 Filtry – přehled a použití Práce s filtry
14 Fulltextové vyhledávání Návod na fulltextové vyhledávání, výpis indexovaných položek
15 Košíky Práce s košíky – sdílení vybraných záznamů mezi úlohami a uživateli.
20 Typy karet Typy karet v chronologické a systematické evidenci
21 Typy polí na kartách Typy vstupních polí a jejich vyplňování
22 Datace Datace vzniku, sběru a nálezu, datum určení
23 Hromadné změny Návod, jak použít nástroj pro provádění hromadných změn v datech.
24 Slovníky Práce se slovníky, ztotožňování.
30 Přírůstková kniha – karta Založení přírůstku a práce s přírůstkovou knihou
31 Převod přírůstku do systematické evidence Převod přírůstků z chronologické do systematické evidence
32 Agenda archeologie Evidence archeologických akcí, integrace s AMČR a napojení na sbírkovou evidenci
40 Systematická evidence – karta Založení a editace katalogizační karty
41 Založení nové karty Založení nové karty – základy
42 Založení hromadné karty Založení nové karty hromadné evidence
43 Založení karty se subčíslem Založení nové karty se subčíslem
44 Plná kopie karty Plná kopie katalogizační karty
50 Kontextové dokumenty Práce s kontextovými dokumenty
51 Vkládání multimédií k předmětu Vkládání multimédií k předmětu
52 Hromadné vkládání multimédií Hromadné vkládání multimédií – smart loading
53 Modul Digitalizace Evidence digitalizačních kampaní, plánování, příprava, nahrávání souborů.
60 Depozitář 1 Struktura depozitáře, slovníky depozitáře
61 Depozitář 2 Manipulace s předměty (vratka, výdejka, příjemka)
62 Inventarizace Proces inventarizace, doklady inventarizace, komise
63 Rezervace předmětů Evidence rezervací předmětů, přehled, založení, editace.
70 Konzervace, restaurování Evidence požadavků na zásah KR, převzetí požadavku, evidence KR zásahů.
71 Protokoly o stavu předmětu Vytváření protokolů o stavu předmětu
72.1 Agenda akvizic Nabídky, nabývací a licenční smlouvy
72.2 Agenda výpůjčních smluv Prezentace, výpůjční smlouvy, badatelské listy
73 Komunikace s CES Aktualizace údajů v CES a hlášení změn do CES
74 Publikace předmětů Publikace v MUSEIONu a na eSbírkách
90 Administrátorská příručka Nastavení systému
91 Založení uživatelského účtu Založení a editace uživatelského účtu v MUSEIONu
92 Servisní funkce a plánované úlohy Popis a spouštění servisních funkcí a plánovaných úloh
93 Pravidla pro předávání dat Pravidla pro předávání dat (multimédií) k migraci do MUSEIONU
99 Aplikace Helpdesk Návod na užívání aplikace Helpdesk pro komunikaci s uživateli. Evidence a vyřizování uživatelských požadavků.